CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN

 • ADMIN NGÀNH HÀNG2 nhân sự

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-09-15
 • KẾ TOÁN ĐỐI SOÁT KHO VÀ CÔNG NỢ HỆ THỐNG BÁN LẺ

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-06-30
 • NHÂN VIÊN LỄ TÂN KIÊM HÀNH CHÍNH

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-07-31
 • KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-06-30
 • MARKETING TEAM LEADER

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-06-30
 • SALES OPERATION MANAGER

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-06-30
 • HR MANAGER

  Mobifone Plus HCM, MobiFone Plus HCM
  Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 HCM , Vietnam
  2017-06-30